என்ன…

பௌத்தம் ஒரு மதமா? விதியை தீர்மானிப்பது கர்மாவா? நம் அனைவருக்கும் மறுபிறப்பு உண்டா? பௌத்தத்தின் அடிப்படை குறித்த கேள்விகளுக்கு இங்கே பதில் அளிக்கப்படுகிறது.
Top