ນິຍາມ

ພຣະພຸດທະສາສະໜາແມ່ນສາສະໜາບໍ? ກັມ ໝາຍເຖິງຊາຕາບໍ? ເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ກັບຊາດມາເກີດບໍ? ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບແນວຄິດພື້ນຖານຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາແມ່ນລວມຢູ່ໃນນີ້.
Top