چیست ...

آیا بودیسم یک دین است؟ آیا کارما به معنی ایمان است؟ آیا همه ما دوباره زنده می‌شویم؟ در اینجا به سوالات ابتدایی درباره بودیسم پاسخ داده می‌شود.
Top