مربیان معنوی

آموزه‌های بودایی حقیقی‌اند زیرا می‌توان آنها را در سلسله بلاانقطاع استادان شناخته شده دنبال کرد. وقتی به این امر اطمینان داشته باشیم کوشش می‌کنیم که آموزه‌های بودایی را انجام دهیم. می‌دانیم که اگر آنها را درست بفهمیم و به‌کار بریم به نتایج مفید مورد نظرمان دست می‌یابیم.
Study buddhism buddha 410

شاکیامونی بودا

شاکیامونی بودا آموزگاری فوق‌العاده بود که ۲۵۰۰ سال قبل در هند زندگی می‌کرد. او پس از آنکه به روشنگری دست یافت به دیگران نشان داد که آنها نیز می‌توانند همان توانایی را کسب کنند.
Study buddhism nagarjuna 400

ناگارجونا

ناگارجونا استاد پیشرو هندی بود که آموزه‌های بودا را درباره تهی بودن توضیح داد
Study buddhism aryadeva 400

آریاودا

آریاودا نزد ناگارجونا درس می‌آموخت. او آموزه‌های ناگارجونا را درباره تهی بودن توضیح می‌دهد.
Study buddhism shantideva

شانتی‌دوا

شانتی‌دوا استاد بزرگ هندی بود که چگونگی تمرین‌ها و مسیر بودهیساتوا را توضیح می‌داد.
Study buddhism atisha 400

آتیشا

زمانی که بودیسم بطور موقت انحطاط یافته بود، آتیشا بودیسم را از هند به تبت برد و در آنجا گسترش داد.
Study buddhism gampopa 400

گامپوپا

گامپوپا شاگرد اصلی استاد کاگیو میلارپاست.
Study buddhism tsongkhapa 400

تسونگخاپا

تتسونگخاپا موسس سنت گلوگپا در بودیسم تبتی بود.
Study buddhism dalai lama web

چهاردهمین دالایی لاما

چهاردهمین دالایی لاما رهبر معنوی بودیسم تبتی است. او در سال ۱۹۸۹ جایزه صلح نوبل و نشان جهانی عدم خشونت و شفقت را دریافت کرد.
Study buddhism ling rinpoche 400

یونگدزین لینگ رینپوچه

یونگدزین لینگ رینپوچه استاد ارشد چهاردهمین دالایی لاما و نود و هشتمین گاندن تریپا، رهبر روحانی سنت گلوگپا، بود.
Study buddhism tsenzhab 500

تسنژاب سرکونگ رینپوچه

تسنژاب سرکونگ رینپوچه یکی از معلمان و استادان مباحثه چهاردهمین دالایی لاما و استاد مسلط بر بودیسم تبتی بود.
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

تسنژاب سرکونگ رینپوچه دو

تسنژاب سرکونگ رینپوچه دو تناسخ‌یافته «تولکو» تسنژاب سرکونگ رینپوچه است.
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

گشه نگاوانگ دارگیی

گشه نگاوانگ دارگیی اولین معلمی بود که در کتابخانه آثار تبتی و آرشیوها (Library of Tibetian Works & Archieves) واقع در شهر دارامسالا در هند آموزش بودیسم تبتی به غربی‌ها را آغاز کرد.
Top