ناگارجونا (قرن دوم میلادی) بنیانگذار مادهیاماکا (راه میانه) در مکتب بودایی ماهایانا بود. نوشته‌های او درباره تهی بودن (خلاء) به‌طورعمیقی ژرف‌ترین دیدگاه درباره حقیقت را توضیح می‌دهند.

   مأخد تصویر: himalayanart.org 


Top