Нагаржуна (МЭ II зуун) нь Бурханы шашны Их хөлгөний ёсны Мадъяамака (Төв үзэл) үзлийг үндэслэгч бөгөөд түүний хоосон чанарын тухай зохиол бүтээлүүд нь бодит байдлын талаарх хамгийн гүн гүнзгий үзлийг маш нарийн тайлбарласан байдаг.

Top