נגארג'ונה (המאה השנייה לספירה) היה מייסד אסכולת המאדיימקה (דרך האמצע) של הבודהיזם המהאייאני. כתביו על הריקות מסבירים בהרחבה ובפירוט את ההשקפה העמוקה ביותר אודות המציאות.

Top