ערכים אוניברסליים

הערכים האוניברסליים של רוחב לב, חום, כנות, וחמלה אהודים על כולנו. הם המפתחות לחברות מתמשכת ואושר.
Top