वैश्विक मूल्ये

दया, स्नेह,प्रामाणिकता आणि करुणा ही वैश्विक मूल्ये प्रत्येक जण मानतो. ही मूल्ये शाश्वत मैत्री आणि आनंदाची गुरुकिल्ली आहेत.
Top