सी शिक्षण: कळीच्या मुद्द्यांची रूपरेषा

सामाजिक, भावनिक व नैतिक शिक्षण, एमोरी विद्यापीठ, संक्षिप्त चौकट

वैयक्तिक अवकाश

लक्ष व स्व-जागरूकता

स्वतःच्या शरीराकडे व त्याच्या संवेदनांकडे लक्ष देणं

 • आपल्या शरीरामध्ये काय घडतं आहे, त्याकडे लक्ष देणं
 • अति किंवा अल्प उत्तेजनेच्या स्थिती लक्षात घेणं (चिंता, राग, आळस, निराशा, इत्यादी)
 • समतोल शरीर कसं असतं हे समजून घेणं

स्वतःच्या भावभावनांकडे लक्ष देणं

 • सजगतेसारख्या उपासनांद्वारे आपल्या मनाकडे लक्ष देणं

आपल्या मनाचा नकाशा अनुसरणं

 • भावना, त्यांची वैशिष्ट्यं आणि त्या कशामुळे उद्भवतात व त्यांना कशामुळे चालना मिळते, हे ओळखण्याची क्षमता
 • विध्वंसक भावना अनिर्बंध भावनिक अवस्थांमध्ये रूपांतरित होण्यापूर्वी त्या कशा ओळखायच्या व त्यांना कसं हाताळायचं याचं शिक्षण

आत्म-करुणा

भावना संदर्भासह समजून घेणं

 • आपल्या भावना आपल्या मूल्यांशी, गरजांशी व अपेक्षांशी कशा जोडलेल्या असतात हे समजून घेण्यासाठी चिकित्सक विचार करणं
 • स्वतःच्या मूल्याची दखल घेणं आणि स्वतःचं मूल्य व आत्मविश्वास यांच्या जाणिवेची जोपासना करणं

स्वतःचा स्वीकार

 • स्वतःच्या मर्यादा व सामर्थ्य या संदर्भात वास्तववादी परिप्रेक्ष्य ठेवणं
 • मनोधैर्य, चिकाटी, नम्रता व धाडस यांची जोपासना करणं
 • निराशा व त्रास हे जीवनाचे नैसर्गिक भाग आहेत हे समजून घेणं

आत्म-नियमन

शरीराचा समतोल (आपल्या शारीरिक स्वत्वाला सक्रिय, चिकाटीच्या व समतोल अवस्थेमध्ये आणणं) राखण्यासाठी:

 • संसाधने राखणे- मित्र, आवडतं ठिकाण किंवा सुखद आठवणी यांसारखी संसाधने आपण यातून मिळवतो
 • ठोस आधार- आपल्याला पाठबळ मिळाल्यासारखं किंवा ठोस आधार मिळाल्यासारखं वाटतं ती वस्तू धरून ठेवणं
 • योग, ताई-चाई, संगीत ऐकणं, रेखांकन किंवा ध्यानधारणा यांसारख्या कृती करणं

बोधात्मक व उत्स्फूर्तता यांवर नियंत्रण

 • आपली लक्ष ठेवण्याची कौशल्यं सुधारणं, जेणेकरून विचलित करणाऱ्या विषयांमध्ये गुंतून आपण लक्ष टिकवून ठेवू शकतो

भावनांना वाट काढून देणं

 • कोणत्या भावना उपकारक आहेत व कोणत्या अपायकारक आहेत, हे ओळखण्यासाठी भावनिक विवेक विकसित करणं
 • हा विवेक धाडसाच्या व आत्मविश्वासाच्या भावनेमध्ये रूपांतरित होऊ देणं, जेणेकरून आपण भावनांकडून नियंत्रित होण्याऐवजी आपल्या भावनांच्या नियंत्रणाचा ताबा आपण घेऊ शकतो.

सामाजिक अवकाश

आंतरवैयक्तिक जागरूकता

आपल्या सामाजिक वास्तवाकडे लक्ष देणं

 • आपण सामाजिक जीव आहोत हे समजून घेणं
 • आपल्या जीवनामध्ये इतर लोक कोणती महत्त्वाची भूमिका निभावतात याचा शोध घेणं

आपल्या इतरांसोबतच्या सामायिक वास्तवाकडे लक्ष देणं

 • आपल्याप्रमाणे इतरांचीही भावनिक जीवनं आहेत हे समजून घेणं
 • आपल्या सर्वांना गरजा व भीती असतात, हा सारखेपणा लक्षात घेणं
 • गरजा व भीती व्यक्तिगणिक बदलतात, या वस्तुस्थितीचा आदर करणं

वैविध्य व भेद यांची दखल घेणं

 • आपल्याला आकार देणारे सर्वांचे जीवनानुभव अनन्य कसे असतात, हे लक्षात घेणं
 • मतभेदांमुळे आपण एकमेकांपासून दूर होण्याऐवजी एकमेकांजवळही येऊ शकतो, हे समजून घेणं.

इतरांविषयी करुणा

इतरांच्या भावभावना संदर्भासह समजून घेणं

 • इतर लोकांच्या कृती भावनांनी प्रेरित झालेल्या असतात आणि भावना अंतःस्थ गरजांमधून उद्भवतात, हे समजून घेणं
 • लोकांच्या कृतीवर संतापाने किंवा तत्काळ निवाडा करण्याच्या वृत्तीने प्रतिक्रिया देण्याऐवजी करुणेने प्रतिक्रिया देणं

दयाभाव व करुणा यांची दखल घेणं व जोपासना करणं

 • करुणा म्हणजे काय असतं व काय नसतं, याचा शोध घेणं
 • करुणा ही लाभदायक गोष्ट असल्याचं मूल्य जाणणं, आणि तिच्या जोपासनेची इच्छा राखणं

इतर नैतिक भूमिकांची दखल घेऊन त्यांची जोपासना करणं

 • भौतिक मालमत्तेनेच केवळ आपल्या सर्व गरजांची पूर्तता होणार नाही, हे लक्षात घेणं
 • आपल्या जीवनासाठी उपकारक ठरतील अशा अंतर्गत गुणांचा शोध घेणं
 • स्वकेंद्री मनोवृत्तीच्या तोट्यांवर चिंतन करणं
 • इतरांविषयी सहानुभूती व क्षमाशीलता निर्माण करणं

संबंधनिष्ठ कौशल्यं

सहानुभूतीपूर्ण ऐकून घेणं

 • इतरांचं खुल्या मनाने ऐकून घेणं
 • “सखोल ऐकून घेण्या”च्या उपक्रमांचा सराव करणं, त्यात आपण कोणतीही टिप्पणी अथवा निवाडा न करता इतरांचं ऐकून घेतो.

कुशल संदेशन

 • स्वतःला व इतरांसाठी उत्पादक ठरेल व सबलीकरण होईल अशा रितीने संदेशनाची क्षमता विकसित करणं
 • मित्रांसोबत विविध विषयांवर चर्चा करणं आणि आपण सर्वसाधारणतः विरोध करू अशा बाजू घेणं

इतरांना मदत करणं

 • सामुदायिक सेवेमध्ये, स्वयंसेवी कार्यामध्ये आणि दयाभावाच्या यादृच्छिक कृतींमध्ये सहभागी होणं

संघर्षामध्ये बदल

 • संघर्षातून यशस्वीरित्या वाट काढण्याचं शिक्षण
 • बाहेरच्या शांततेचा पाया असलेली अंतर्गत शांतता विकसित करणं

जागतिक अवकाश

परस्परावलंबित्वाची दखल घेणं

परस्परावलंबी व्यवस्था समजून घेणं

 • परस्परावलंबित्व हा निसर्गाचा कायदा आहे आणि मानवी जीवनाचं ते एक मूलभूत वास्तव आहे, हे समजून घेणं
 • आपण इतरांविना जगू शकत नाही, हे लक्षात घेणं

व्यवस्थांतर्गत व्यक्तींचा संदर्भ

 • इतरांविषयी कृतज्ञतेची प्रामाणिक भावना निर्माण करणं
 • इतरांच्या जीवनाला आकार देण्याच्या आपल्या सामर्थ्याविषयी सखोल जागरूकता विकसित करणं
 • व्यापक कल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या कृतींमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा राखणं

सामायिक मानवता ओळखणं

सर्वांसाठीच्या मूलभूत समतेची दखल घेणं

 • सर्वत्र माणसं मूलभूतरित्या समान असतात- त्यांना सुख हवं असतं व दुःख नको असतं
 • आपल्या “आंतर-गटा”बाहेरच्या लोकांना समाविष्ट करून घेण्याइतकी आपली सहानुभूती विस्तारणं

व्यवस्था आपल्या कल्याणावर कशा परिणाम करतात याची दखल घेणं

 • सकारात्मक मूल्यांना चालना देऊन किंवा समस्याग्रस्त धारणा व विषमता टिकवून आपल्यावर परिणाम करणाऱ्या सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक व्यवस्थांचं विश्लेषण

सामुदायिक व जागतिक कामांमधील सहभाग

समुदायामध्ये व जगामध्ये सकारात्मक बदल घडवण्याचं आपलं सामर्थ्य

 • आपल्या मर्यादा असल्या, तरी आपल्यामध्ये मोठ्या क्षमताही असतात, हे समजून घेणं
 • लहान सुटे बदल व्यापक जागतिक बदलांमध्ये योगदान देऊ शकतात, हे लक्षात घेणं

सामुदायिक व जागतिक उपायांमध्ये सहभागी होणं

 • आपण ज्यात जगतो त्या व्यवस्था व त्यांची व्यामिश्रता समजून घेणं
 • कृतींच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणामांचे मूल्यमापन करणं
 • नकारात्मक भावना व पक्षपात यांचा परिणाम कमी करणं
 • खुलं मन असलेली, सहकार्याधारित व बौद्धिकदृष्ट्या नम्र मनोवृत्ती जोपासणं
 • कोणत्याही विशिष्ट कृतिक्रमाचे फायदे व तोटे विचारात घेणंयाहून सखोल जायची इच्छा असल्यास ‘सी’ शिक्षणाच्या चौकटीचा पूर्ण परिचय वाचावा आणि ‘सेंटर फॉर कन्टेम्प्लेटिव्ह सायन्स अँड कम्पॅशन-बेस्ड एथिक्स’च्या इतर कार्यक्रमांबद्दलही माहिती घ्यावी.

Top