ارزش‌های جهانی

ارزش‌های جهانی مانند مهربانی، خوش‌قلبی و شفقت مورد تقدیر همه افراد است. آنها کلید دوستی و شادی همیشگی هستند.
Top