برای یک پاسخ هماهنگ جهانی به کوید ۱۹، دنیا باید متحد شود

World in hands

در زمانِ این بحران جدی، سلامت ما مورد تهدید قرار گرفته است و ما به‌خاطر خانواده‌ و دوستانی که از دست داده‌ایم اندوهگین هستیم. اختلال اقتصادی چالش‌های بزرگی برای دولت‌ها ایجاد کرده و توانایی بسیاری از مردم را برای امرار معاش تضعیف کرده است.

در چنین زمان‌هایی است که ما باید بر آنچه ما را به عنوان اعضاء یک خانواده انسانی متحد می‌کند، متمرکز شویم. بر این اساس، ما باید با احساسی توأم با شفقت از یکدیگر خبر بگیریم. ما، به عنوان انسان، همه مثل هم هستیم. ما ترس‌ها، امیدها و تردیدهای یکسانی را تجربه می‌کنیم و همه ما در آرزوی شادی هستیم. توان انسانی ما برای استدلال و اینکه از دیدگاه واقعی مسائل را ببینیم به ما این توانایی را می‌دهد که سختی‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

برای ما این بحران و عواقب آن  مانند یک زنگ خطر است که می‌توانیم با یک پاسخ هماهنگ جهانی، به این چالش‌های بزرگ بی‌سابقه‌ پاسخ ‌دهیم. تقاضای من این است که همه ما به این «فراخوان اتحاد» توجه کنیم.

دالایی لاما، ۳ می ۲۰۲۰

Top