ชาวโลกต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันต้านภัยโควิด 19

World in hands

ในช่วงเวลาวิกฤติยํ่าแย่ครั้งนี้ เรากำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางด้านสุขภาพอนามัย และพบกับความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักในครอบครัวและเพื่อนฝูง เศรษฐกิจที่หยุดชะงักงันกำลังเป็นปัญหาท้าทายรัฐบาลทุกรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ และคนเป็นอันมากที่ไม่อาจหาเลี้ยงชีพได้เป็นปกติเหมือนเดิม

ในห้วงเวลานี้ พวกเราทั้งผองต้องร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในฐานะสมาชิกในครอบครัวมนุษยชาติหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ เราต้องยื่นมือออกมาช่วยเหลือกันและกันด้วยความเมตตากรุณา เราในฐานะเป็นมนุษย์มีประสบการณ์เหล่านี้เหมือนกันหมด คือ มีความหวาดกลัว มีความหวัง และความรู้สึกที่ไม่แน่นอน แต่เราก็สามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ เพราะเราต่างมีความต้องการอย่างเดียวกัน คือ ความต้องการความสุข การที่มนุษย์ใช้เหตุผลและมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง จะช่วยเปลี่ยนความยากลำบากนั้นให้เป็นโอกาสที่ดี

วิกฤติปัญหาและผลกระทบครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า การร่วมมือสมัครสมานสามัคคีนี้เท่านั้น จะรับมือกับการท้าทายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด อาตมาสวดมนต์อธิษฐานให้พวกเราทั้งหลายใส่ใจต่อการเรียกร้องความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนี้

ดาไลลามะ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Top