พุทธศาสนาธิเบต

พระพุทธศาสนาธิเบตมีเอกลักษณ์ในการนำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนในรูปแบบที่มีโครงสร้างและเข้าถึงได้ เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุด เราสามารถอ่าน ไตร่ตรอง และพิจารณาในแต่ละประเด็นได้มากเท่าที่เราต้องการ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา
Top