3

การฝึกจิต

โลจอง (Lojong) หรือการฝึกใจของแบบทิเบต ช่วยให้เราเข้มแข็งและเป็นบวกในการเผชิญกับความท้าทายของชีวิต เราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เชิงลบให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจผ่านการฝึกฝนจิตใจของเรา
Top