การศึกษาขั้นสูง

ยิ่งเราศึกษาคำสอนพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นเท่าใด การปฏิบัติของเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเท่านั้น จิตใจของเรานั้นซับซ้อนมาก ดังนั้นเราจึงต้องการวิธีที่สามารถเข้ากันได้ การศึกษาพระธรรมะเชิงลึกเผยให้เห็นวิธีการดังกล่าวทีละอย่าง เช่นเดียวกับการต่อปัญหาปริศนาภาพเข้าด้วยกัน เรานำชิ้นส่วนของพระธรรมเหล่านี้มาประกอบรวมกัน เพื่อเผยวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราผ่านการพิจารณาและการทำสมาธิ
Top