การศึกษาขั้นสูง

ยิ่งเราศึกษาหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นเท่าใด การปฏิบัติของเรายิ่งเกิดผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงตนมากขึ้นเท่านั้น จิตใจของเรานั้นซับซ้อนมาก เราคงต้องหาวิธีที่เหมาะสมเข้ากันได้ในการจัดการนั้น การศึกษาและปฎิบัติธรรมเชิงลึกเผยให้เห็นวิธีการดังกล่าวทีละอย่าง เปรียบเหมือนกับปัญหาปริศนาภาพที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน เรานำชิ้นส่วนของธรรมเหล่านี้มาต่อรวมกัน เพื่อเปิดเผยวิธีที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันจากการไตร่ตรองใคร่ครวญและการปฏิบัติสมาธิภาวนา
Top