အဆင့်မြင့် လေ့လာမှု

ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝကို ပြောင်းလဲရန် ကျင့်ကြံမှုများ ပိုမိုထိရောက်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်သည် အလွန်ပင်ရှုပ်ထွေးသဖြင့် စိတ်နှင့်လျော်ညီသော နည်းလမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ပါသည်။ ဓမ္မကို အလေးအနက် လေ့လာပါက ထိုနည်းလမ်းများ တစ်ခုချင်း ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ပဟေဠိဂိမ်းကွက်များ ဆက်ပြီး ဖြေရှင်းရသလို ထိုဓမ္မအစိတ်အပိုင်းများကို စုပေါင်းကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အသုံးချမည့်နည်းလမ်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး တရားရှုမှတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ရပါမည်။
Top