ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ဝတ်ပြုခြင်း

ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဓိကကျင့်ကြံမှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကို အဆိုးမြင်သောဘက်မှ ဖယ်ရှားပြီး အပြုသဘော စိတ်ခံစားချက်များ တိုးပွားစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ဝတ်ပြုခြင်းတို့ပြုရုံဖြင့် ဤအချက်မအောင်မြင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားရှုမှတ်မှုနှင့် လေ့လာမှုတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဓမ္မဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည့်စုံစေပါသည်။ ဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်ခံစားချက်နှင့် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတို့ ညီမျှနေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျင့်ကြံမှုသည် ပြည့်ဝမှုရှိပြီး ပြီးပြည့်စုံလာပါသည်။
Top