သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်

ညစ်ညူးဖွယ် စိတ်ခံစားချက်များကို ကျော်လွှားကာ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်၏ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေ ရရှိအောင် စိတ်၏လုပ်ဆောင်ပုံကို သိရှိရန် လိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လွှမ်းခြုံပါဝင်သော စိတ်၏မြေပုံကို ဖော်ပြထားကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားချက်များ၊ ယူဆချက်ပါသော အတွေးနှင့် ယူဆချက် မပါသောအတွေးတို့ ဆောင်ရွက်ပုံများကို ရှင်းပြထားပါသည်။ ဤအသိပညာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်သောစိတ်ကူးနှင့် မှားသောစိတ်ကူးကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ ဘဝတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် စိတ်၏အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပုံကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Top