Сэтгэлийн шинжлэх ухаан

Сэтгэлийн тайван байдал алдагдуулдаг сэтгэл хөдлөлүүдийг багасган арилгаж улмаар сэтгэлийн дээд чадвартаа хүрэхийн тулд бид сэтгэлийн үйл явц хэрхэн явагддагийг мэдэх хэрэгтэй. Бурханы шашин нь сэтгэл хөдлөлийг мөн ойлголт ухагдахуун бий болох үйл явц, ухамсар зэргийг тайлбарласан сэтгэлийн тухай цогц концептыг гарган тавьдаг.
Top