Уншлага ба зан үйл

Бурханы шашны үндсэн бүтээл бол сэтгэлийн тайван байдал алдагдуулдаг сэтгэлийн өөрийнх нь сөрөг талуудыг арилгаж, сэтгэлд эерэг сэтгэл хөдлөлүүдийг нэмэгдүүлэх замаар сэтгэлийг хөгжүүлэх явдал юм. Уншлага болон зан үйлийг дангаар нь хийснээр энэ зорилгод хүрэх боломжгүй ч тэдгээр нь бидний бясалгал болон сургаал номонд суралцах үйл ажиллагаанд тус болдог төдийгүй бидний номын үйл ажиллагаанд зохион байгуулалт нэмж өгч байдаг. Оюуны, сэтгэлийн, сүсгийн элементүүдийн тэнцвэрийг хадгалснаар Бурханы шашны бүтээл бүрэн, цогц болно.
Top