Бясалгалын өмнөх бэлтгэл зургаан үйл

Зэхэл зургаан бүтээл (Бэлтгэл ном) нь маш чухал бөгөөд тэд дангаараа Номын бүтээлийг эхлэхэд хангалттай юм. Зургаан бэлтгэл ном нь: (1) Бясалгалын өрөөгөө шүүрдэж, цэвэрлэн Бурханы лагшин, зарлиг, тааллын шүтээнийг (бие, хэл, сэтгэлийн илэрхийлэл) дэлгэж залах, (2) Тахилыг башир хуурмаггүйгээр сайхан бэлтгэж байрлуулах, (3) Суудал амгалантай, биеэ Намнангийн долоон ном лугаа төгс байдлаар сууж, ялгамжаатай буяны сэтгэлийн агаараас (бодь сэтгэлээр) аврал одуулах тэргүүтнийг үйлдэх (4) Чуулганы орныг тодорхой талбих, (5) Долоон гишүүнт хийгээд мандал өргөх, (6) Соёрхол талбиснаар увдисыг сэтгэл үндэстээ нийлүүлж үйлдэхийг магадлах (Дамжлагын багш нараас урам авч сэтгэлийн үргэлжлэлдээ нэгтгэх).

Top