Абидарма ба тогтсон тааллууд

Абидарма буюу Илт номын сангийн сургаал нь ертөнцийн бүхий л үзэгдлийг ойлгох, тэднийг ангилах хэлбэрүүдийг үзүүлдэг. Энэ мэдлэгийн тусламжтайгаар бид амьдралын ойлгоход бэрх, төвөгтэй олон асуудлуудад зүг чиг гарган, бидэнд тохиолдож буй олон асуудлыг ойлгох боломжтой болно. Цаашлаад Бурханы шашны олон үзэл сургуулиудын гүн ухаан, бясалгалын аргуудад суралцаж, бясалгал бүтээл хийснээр бодит байдлын хамгийн гүнзгий мөн чанарыг ч ойлгох боломжтой болно.
Top