အဘိဓမ္မာနှင့် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု စနစ်များ

အထူးအသိပညာ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည့် အဘိဓမ္မာတရားတော်သည် လောက၏ဖြစ်ပျက်မှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြားနားလည်နိုင်စေသော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပါသည်။ ဤအသိဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဝ၏အရှုပ်အထွေးများကို ကျော်ဖြတ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံရသည်များကို သိမြင်သဘောပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးမှ နည်းလမ်းနှင့် သိမြင်မှုများတိုင်း သင်ယူ ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် လောကသဘာဝ အနက်ရှိုင်းဆုံး အမှန်တရားကို သဘောပေါက်လာနိုင်ပါသည်။
Top