Abhidharma i systemy założeń

Studiowanie abhidharmy, szczególnych zagadnień wiedzy, ujawnia różne sposoby, w jakie możemy dzielić i rozumieć wszystkie zjawiska świata. Przy pomocy tej wiedzy możemy nawigować przez złożoności życia i znajdowac sens w tym, czego doświadczamy. Potem, poprzez uczenie się i medytowanie przy użyciu metod i wglądów rozmaitych systemów buddyjskich, możemy dojść do urzeczywistnienia najgłębszej natury rzeczywistości.
Top