နည်းလမ်း

တရားထိုင်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ရန်နှင့် မေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့် အပြုသဘော စိတ်ခံစားမှုများများ ရရှိရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ နည်းလမ်းများကို ရှင်းလင်းစွာ တစ်ဆင့်ချင်း လမ်းညွှန်ရှင်းပြထားခြင်း
Top