Эх зохиолууд

Бурхан багш болон түүний дараа үеийн мэргэдийн заасан бүх зүйл бидэнд жинхэнэ аз жаргалд хүрэхэд туслах цорын ганц зорилготой. Энд сонгож авсан Бурханы шашны бүтээлүүд нь өдөр тутам хийх ёстой зүйлүүдийн зааварчилгааг өгдөг ба түүнийг дагаснаар бид утгыг нь ойлгож, өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэх боломжтой болно. Хэрэв бид үүнийг тогтмол хадгалаж чадвал алгуур бүхий л сул талуудаа арилган өөрийн дээд чадвартаа хүрч бусдад туслах боломжтой болно.
Top