Бодьсадвын 37 гарын авлага

Сажа ёсны эрдэмт лам Тогмэ Занпогийн энэхүү оюун судлахуйн зохиолыг Төвөдийн Бурханы шашны бүх уламжлалууд судлан бүтээдэг. 37 хэмээх тоо энд онцгой юм; ариун төлөвт хүргэдэг 37 тооны бүлэг бүтээл бий. Эдгээр бүтээлүүд Хинаяана зам мөрийг даган гэтлэхүйд хүрэх эсвэл Махаяана зам мөрийг даган гэгээрэлд хүрэх шаталсан төлөвшлийн олноор сайн мэдэх бүтээлүүд юм. Тус богино хэмжээний эх зохиолд үзүүлсэн бодьсадвын 37 бүтээл нь бодьсадвын бүрэн зам мөрийн хөтөлбөр болж өгдөг.

Top