4

Тарнийн сургаал

Төвөдийн Бурханы шашны тарнийн сургаалд бид бүхэнд байдаг дүрслэх чадварыг - бүтээлийн хэрэгсэл болгон ашигладаг. Шунал, уур гэх мэт сэтгэл хөдлөлүүдтэй тэмцэхийн оронд сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг гэгээрэлд хүрэх аргад хувирган ашиглах боломжийг тарнийн сургаалын техникүүд олгоно.
Top