Нууц тарнийн ёсыг үр дүнтэй дадуулахад ламримыг чухалчлахуй

Нууц тарнийн ёс нь маш өндөр түвшний анхааран авлага бөгөөд ямар ч эерэг сайн үр шимийг өргөн хүрээтэй хөгжүүлэхийн тулд баттай суурийг бий болгодог байна. Бидэнд машид чухал нь үнэн сэтгэлээсээ их, бага, дунд гурван бодь мөрийн зэргийн утгыг хадгалсан буюу тэдгээрт дурдагдаж буй сэдэл яах аргагүй хэрэгтэй бөгөөд хэрвээ байхгүй бол бидний нууц тарнийн анхааран авахуй бүрэн бус, утга дутмаг болдог ажээ.

Top