Номын багш нар

Бурханы шашны сургаал дамжиж ирсэн дамжлагыг хойш нь хөөхөд дамжлагын багш нараар тасралтгүй дамжсаар Бурхан багшид хүрч ирдэг нь тус сургаал жинхэнэ эх сургаал болохыг харуулдаг. Хэрэв бид үүнд бүрэн итгэлтэй байвал сургаалыг ойлгож, зөв хэрэглэвэл бидний зорьж буй үр дүнд хүргэнэ гэсэн ойлголтоор сургаалыг пракикт хэрэглэхээр шамдана.
Top