Богд Зонхов (1357 - 1419) нь Төвөдийн Бурханы шашныг шинэтгэгч юм. Тэрээр сүм хийдийн дэг жаягийг чанд сахихыг тууштай дэмжиж, Бурханы шашны гүн ухааны болон тарнийн бүтээлийн олон гүнзгий үзэл санаануудыг тодруулан тайлбарлаж байв.

Top