Study buddhism tsongkhapa 400

Tsongkhapa

(Zonkapaolarak okunur)

Tsongkhapa (1357-1419) Tibet Budizminin büyük reformcusudur. Manastır disiplinine sıkı bağlılığı savunmuş ve Budist felsefe ve tantrik uygulamaların en derin noktalarını açıklığa kavuşturmuştur. Onun izini takip eden Gelug geleneği Budizmin Tibet'teki en baskın ekolü haline gelmiştir.

Top