צונגקאפה (1357 - 1419) היה רפורמטור גדול בבודהיזם הטיבטי. הוא דגל בהקפדה על משמעת נזירית והבהיר רבות מהנקודות העמוקות ביותר בפילוסופיה הבודהיסטית והתרגול הטנטרי. מסורת הגלוגפה שייסד הפכה לאסכולה הבולטת של הבודהיזם בטיבט.

Top