Study buddhism tsongkhapa 400

ພຣະສອງຂະປາ

ພຣະສອງຂະປາ (1357-1419) ເປັນນັກປະຕິຮູບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ທິເບດ. ເພິ່ນສົ່ງເສີມການຍຶດຖືວິໄນສົງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ ຄຳສອນອັນເລິກແລບຂອງພຸດທະປັດຊະຍາ ແລະ ຫຼັກປະຕິບັດຕັນຕຣະ. ນິກາຍ ເກລຸກປາ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກເພິ່ນ ໄດ້ກາຍເປັນພຸດທະສາສະນິກາຍຫຼັກສາຍສຳຄັນ ໃນທິເບດ.

Top