ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Studybuddhism.com ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໃນການສຶກສາຄຳສອນດັ້ງເດີມທາງພຸທະສາສະໜາ, ນຳສະເໜີເນື້ອໃນແບບກົງໄປກົງມາ ແລະ ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນໂລກສະໄໝໃໝ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພູມປັນຍາຂອງທິເບດໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໂຄສະນາ.

ເວັບໄຊນີ້ເປັນການພັດທະນາຈາກ The Berzin Archieves, ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໂດຍ ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ, ອາຈານທາງພຸທະສາສະໜາ, ນັກແປ, ແລະ ນັກປະຕິບັດທຳ ທີ່ມີປະສົບການກວ່າ 50 ປີ. ດ້ວຍທີມງານນານາຊາດກວ່າ 100 ຄົນ, studybuddhism.com ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການເພີ່ມບົດຄວາມ, ວີດີໂອ, ແລະ ບັນທຶກສຽງຄຳສອນໃໝ່ໆ ຢູ່ເປັນປະຈຳ.

ຄະນະເຮັດວຽກ

Alexander berzin
ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຂຽນ
ອ່ານເພີ່ມ
Matt linden
ແມັດ ລິນເດັນ
ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ແລະ ພາບ
Donna malkin
ດອນນາ ມາລ໌ຄິນ
ບັນນາທິການ
Therese miller
ເທເຮຊ໌ ມິເລີ
ບັນນາທິການ
Maxim severin
ແມັກຊິມ ເຊເວຣິນ
ຜູ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
Julia sys
ຢູເລຍ ຊິສ໌ແມແລອີເນັນ
ຍຸທະສາດ ແລະ ອອກແບບ
Andrey 200
ອັນເດຣ ສຕໍຣອບວ໌ຊອບວ໌
ຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊ
Zhenja 300 4
ເຢວ໌ເກນີ ບູເຊອາຕອບວ໌
ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ແປ

ຂໍ້ຄວາມ

Dalai lama 100
ອົງດາໄລ ລາມະ ທີ 14
ອ່ານ
Ling rinpoche 100
ລິ່ງ ຣິນໂປເຊ
ອ່ານ
Tsenzhab serkong tulku 100
ເຊນຊັບ ເຊີກອງ ຣິນໂປເຊ ທີ 2
ອ່ານ
Top