Alexander berzin large

ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຂຽນ

ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ (1944 - ປະຈຸບັນ) ເປັນນັກແປພຸດທະສາສະໜາ, ຄູສອນ, ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກປະຕິບັດທີ່ມີປະສົບການທາງພຸທະທຳມະກວ່າ 50 ປີ. ພາຍຫຼັງ ໄດ້ຮັບວຸທິລະດັບປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດ ດຣ ເບີຊີນ ໄດ້ໄປອາໄສ ຢູ່ອິນເດຍ ເປັນເວລາ 29 ປີ ເພື່ອຝຶກທັມພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງພຣະມະຫາອາຈານ ທິເບດ ຫຼາຍອົງ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແປພາສາໃຫ້ແກ່ອົງດາໄລ ລາມະ ທີ 14 ແລະ ອາຈານຂອງເພິ່ນເປັນບາງເວລາ. ເພິ່ນເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຂຽນເນື້ອໃນ ປະກອບໃສ່ຖານຮວບຮວມ ເບີຊີນ, ແລະ studybuddhism.com.

Top