Alexander berzin large

ดร.อเล็กซานเดอร์ เบอร์ซิ่น

ผู้ก่อตั้งและนักเขียน

ดร.อเล็กซานเดอร์ เบอร์ซิ่น (1944-ปัจจุบัน) เป็น นักแปล อาจารย์ นักวิชาการ และนักปฏิบัติพระพุทธศาสนามาที่มีประสบการณ์เป็นชาวพุทธมากว่า 50 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร.เบอร์ซิ่นได้อาศัยอยู่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 29 ปี เพื่อรับการฝึกอบรมจากปรมาจารย์ทิเบตบางองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา ท่านได้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลเป็นครั้งคราวแก่องค์ดาไลลามะและพระอาจารย์ของพระองค์ท่านด้วย ท่านได้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุเบอร์ซิ่น และ studybuddhism.com

Top