Alexander berzin large

ดร.อเล็กซานเดอร์ เบอร์ซิ่น

ผู้ก่อตั้งและนักเขียน

ดร.อเล็กซานเดอร์ เบอร์ซิ่น   (1944- ถึงปัจจุบัน) เป็็นอาจารย์ นักวิชาการ นักแปลและนักปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนามากว่า 50 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาด ดร.เบอร์ซิ่นได้อาศัยอยู่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 29 ปี  เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม ภายใต้การอบรมดูแลจากพระอาจารย์องค์สำคัญๆในเวลานั้น อเล็กซ์ได้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลชั่วครั้งชั่วคราวแก่องค์ดาไลลามะและแก่พระอาจารย์ของพระองค์ท่านด้วย เขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนักเขียนของจดหมายเหตุเบอร์ซิ่น และเว็ปไซด์ศึกษาพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า studybuddhism.com

Top