Alexander berzin large

Dr. Alexander Berzin

Pendiri dan Penulis

Dr. Alexander Berzin (1944 - sekarang) merupakan seorang penerjemah, guru, sarjana, dan pelaku ajaran Buddha dengan pengalaman selama lebih dari 50 tahun. Setelah menerima gelar Ph.D. dari Harvard, Dr. Berzin menghabiskan 29 tahun di India berlatih di bawah bimbingan beberapa guru Tibet terbesar di zaman kita. Di sana ia bekerja sebagai jurubahasa sesekali untuk Yang Mulia Dalai Lama Ke-14 dan para pembimbingnya. Ia adalah pendiri dan penulis Arsip Berzin dan studybuddhism.com.

Top