Alexander berzin large

Tiến sĩ Alexander Berzin

Nhà sáng lập và tác giả

Tiến sĩ Alexander Berzin (1944 – hiện tiền) là một dịch giả, giảng sư, học giả và hành giả Phật giáo với hơn 50 năm kinh nghiệm về Phật pháp. Sau khi nhận bằng Tiến sĩ tại Harvard, Tiến sĩ Berzin đã trải qua 29 năm tu học tại Ấn Độ, dưới sự dìu dắt của một số đạo sư Tây Tạng vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Ở đó, đôi khi ông phụng sự cho Đức Dalai Lama thứ 14 và các vị Giáo Thọ của ngài như một thông dịch viên. Ông là người sáng lập và tác giả của Berzin Archives và studybuddhism.com.

Top