Alexander Berzin Là Ai?

Alexander Berzin (sinh năm 1944) lớn lên ở New Jersey, Hoa Kỳ. Ông bắt đầu học Phật năm 1962 tại Rutgers, rồi ở Đại Học Princeton, và đã nhận bằng Tiến sĩ năm 1972 tại Đại Học Harvard, từ khoa nghiên cứu Phạn ngữ  và Ấn ngữ, và khoa Ngôn Ngữ Viễn Đông (Hoa ngữ). Nhờ có được nguồn cảm hứng từ quá trình đạo Phật đã lan truyền từ một nền văn minh châu Á này sang một nền văn minh châu Á khác, và cách Phật pháp được thông dịch và áp dụng, mà từ đó, ông đã chú trọng vào việc kết nối truyền thống đạo Phật với các nền văn hóa Tây phương hiện đại.

Tiến sĩ Berzin đã sống ở Ấn Độ 29 năm, trước tiên như một Học giả Fulbright, rồi sau đó làm việc với Văn Phòng Phiên Dịch (Translation Bureau), đã được ông hỗ trợ để thành lập, tại Thư Viện Tác Phẩm và Văn Khố Tây Tạng (Library of Tibetan Works & Archives) ở Dharamsala. Trong lúc ở Ấn Độ, ông đã tiếp tục học hỏi với chư đạo sư của cả bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng; tuy nhiên, các vị thầy chính của ông là Đức Dalai Lama, Tsenzhab Serkong Rinpoche và Geshe Ngawang Dhargyey. Ông đã hoàn tất các khóa nhập thất lớn của truyền thống Gelug, dưới sự chỉ giáo của các ngài.

Ông đã làm thông dịch viên chính cho Tsenzhab Serkong Rinpoche trong chín năm, tháp tùng với ngài trong những chuyến du hành ra nước ngoài, và được ngài huấn luyện để trở thành một giảng sư Phật giáo. Đôi khi, ông đã thông dịch cho Đức Dalai Lama, và đã tổ chức một vài dự án quốc tế cho Ngài. Những dự án này bao gồm việc cứu trợ y học Tây Tạng dành cho các nạn nhân ở Chernobyl; chuẩn bị sách Phật pháp căn bản bằng tiếng Mông Cổ thông tục, để hỗ trợ cho việc phục hưng Phật giáo tại Mông Cổ; và khởi xướng đối thoại giữa Phật giáo và Hồi giáo ở các trường đại học trong thế giới Hồi giáo. 

Từ năm 1980, Tiến sĩ Berzin đã đi khắp nơi trên thế giới để thuyết giảng về đạo Phật ở các trường đại học và trung tâm Phật giáo ở hơn 70 quốc gia. Ông là một trong những người đầu tiên giảng dạy Phật giáo ở hầu hết thế giới cộng sản, khắp châu Mỹ La tinh và phần lớn châu Phi. Trong những chuyến đi này, ông đã luôn cố gắng làm sáng tỏ đạo Phật, và trình bày các ứng dụng thực tế của giáo huấn nhà Phật trong đời sống hàng ngày.

Là một tác giả và dịch giả phong phú, Tiến sĩ Berzin đã xuất bản 17 quyển sách, kể cả các tác phẩm Liên Hệ Với Vị Thầy Tâm Linh (Relating to a Spiritual Teacher), Nhận Lễ Điểm Đạo Thời Luân (Taking the Kalachakra Initiation), Phát Triển Tính Nhạy Cảm Quân Bình (Developing Balanced Sensitivity), và cùng sáng tác với Đức Dalai Lama là tác phẩm Đại Thủ Ấn Của Truyền Thống Gelug-Kagyu (The Gelug-Kagyu Tradition of Mahamudra).

Cuối năm 1998, Tiến sĩ Berzin đã trở về phương Tây với khoảng 30,000 trang bản thảo sách, bài viết và bản dịch chưa xuất bản mà ông đã chuẩn bị, bản sao chép về giáo huấn của chư đạo sư vĩ đại mà ông đã dịch thuật và ghi chép từ tất cả những giáo huấn mà ông đã thọ nhận từ những đại sư này. Vì vững tin những tài liệu này sẽ có ích cho tha nhân, và nhất quyết không để cho chúng bị mai một, ông đã đặt tên cho chúng là “Berzin Archives” (“Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin”), và định cư ở Berlin, nước Đức. Ở đó, với sự khuyến khích của Đức Dalai Lama, ông bắt đầu phổ biến số tài liệu lớn lao này trên thế giới miễn phí qua Internet (mạng lưới điện tử), bằng càng nhiều ngôn ngữ càng tốt.

Vì vậy, trang Berzin Archives đã được đưa lên mạng vào tháng 12 năm 2001. Nó đã được mở rộng để bao gồm các bài giảng liên tục của Tiến sĩ Berzin, và hiện nay, đã được trình bày bằng 21 ngôn ngữ (năm 2015). Đối với nhiều ngôn ngữ trong số các ngôn ngữ này, đặc biệt là sáu ngôn ngữ trong thế giới Hồi giáo, thì đây là công việc tiên phong trong lãnh vực này. Phiên bản hiện thời của trang mạng (đến năm 2021 thì có 32 ngôn ngữ) là bước kế tiếp trong sự dấn thân suốt đời của Tiến sĩ Berzin, để xây dựng cầu nối giữa Phật giáo truyền thống và thế giới hiện đại. Viễn ảnh của ông là giáo huấn nhà Phật sẽ đem lại cảm xúc quân bình cho thế giới, bằng cách đưa giáo huấn này qua cầu nối, và thể hiện tính phù hợp của chúng trong đời sống hiện đại,

Top