Alexander Berzin Kimdir?

1944 yılında Paterson, New Jersey’de doğan Alexander Berzin lisans derecesini 1965 yılında Rutgers Üniversitesi ile Princeton Üniversitesi’nin Şarkiyat Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini 1967’de ve doktorasını da 1972 yılında Harvard Üniversitesi Uzak Doğu Dilleri (Çince) ile Sanskritçe ve Hint Araştırmaları Bölümü’nde tamamladı. 1969’dan 1998 yılına kadar önceleri Fulbright bursu ile ağırlıklı olarak Dharamsala, Hindistan’da ikamet ederek Tibet’in dört temel Budist geleneğinden gelen ustalarla çalışma ve uygulama yapma imkânı buldu. Başlıca öğretmeni Kutsal Dalai Lama’nın usta münazara eşi ve yardımcı eğitmenlerinden olan merhum Tsenzhab Serkong Rinpoche’ydi. Berzin öğretmeninin yanında dokuz yıl boyunca tercüman ve sekreter olarak hizmet ederek çeşitli zamanlarda çıktığı dünya turlarında da kendisine eşlik etti. Arada birkaç kez Kutsal Dalai Lama için de Dharma tercümanı olarak görev yaptı.

Tibet Eserleri ve Arşivi Kütüphanesi’nde Tercüme Bürosu’nun açılmasını sağlayan kurucu üyelerden biri olan Berzin, İngilizce’ye yapılan çevirilerde kullanılmak üzere sıklıkla yanlış anlaşılan teknik Tibetçe sözcükleri karşılayacak yeni bir terminoloji geliştirdi. Başka dillerde çalışmalar yapan çevirmenlerle de birlikte çalışarak o dillerde varolan terimlerin gözden geçirilip, ortak temel prensiplere dayanan bir terminoloji geliştirilmesinde yardımcı oldu.

Berzin 1983’ten beri dünyayı dolaşarak yetmişten fazla ülkede Dharma merkezleri ve üniversitelerde Budist felsefe ve uygulamaları ile Tibet-Moğol Tarihi ve Tibet-Moğol Astro-Medikal Tarihi gibi çeşitli konuları içeren dersler vermeye devam ediyor. Seyahatlerini ağırlıklı olarak eski ve halen mevcut komünist blok ülkeleri, Latin Amerika, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da sürdürmektedir. Çeşitli yayımlanmış eserleri ve çevirileri yanında, vermiş olduğu konferansların metinleri de adı geçen bölgelerin yerel dillerinde yayınlanmıştır.

Berzin, Rusya Sağlık Bakanlığı ile Çernobil kurbanlarına yönelik Tibet tıbbı yardım programı ve Gere Vakfı’nın Moğolistan’da yürüttüğü geleneksel kültürün yaşatılmasına yardımcı olmak için Budizm’le ilgili konuşma dilinde kitapların basılması gibi Tibet-Moğol kültürüyle ilgili çeşitli uluslararası projelerde gayri resmi irtibat yetkilisi olarak da görev yaptı. Budizm ve İslam çalışmaları arasında diyalog kurulması ve ilerletilmesi için de aracı oldu.

Berzin 1998 yılında daha kolay yazabilmesine vesile olması dolayısıyla tekrar Batı’ya taşındı. Zaman zaman seyahat ederek çeşitli Dharma merkezlerinde dersler vermeye devam etse de vaktinin çoğunu Berzin Arşivi Web Sitesi için henüz yayınlanmamış eserlerini düzenlemekle geçiriyor. Şu anda Almanya’nın Berlin kentinde ikamet etmektedir.

Top