Kim jest Alexander Berzin?

02:30

Alexander Berzin (rocznik 1944) dorastał w New Jersey, w USA. Zaczął studiować buddyzm w roku 1962 na Uniwersytecie Rutgers a później na Princeton, by w roku 1972 uzyskać doktorat na Uniwersytecie Harvarda na Wydziałach Sanskrytu i Studiów Indyjskich oraz Języków Dalekowschodnich (chiński). Zainspirowany procesem przekazu buddyzmu z jednej cywilizacji azjatyckiej do kolejnej oraz sposobami jego przekładania i przystosowywania, od tamtej pory skupiał się na budowaniu pomostu pomiędzy tradycyjnymi kulturami buddyjskimi, a współczesnymi kulturami Zachodu.

Dr Berzin mieszkał w Indiach przez 29 lat, najpierw jako stypendysta Fulbright’a, a potem w ramach Biura Przekładów, które pomógł założyć przy Bibliotece Dzieł i Archiwów Tybetańskich w Dharamsali. Przebywając w Indiach kontynuował swe studia u mistrzów wszystkich czterech tybetańskich tradycji buddyjskich, jednakże jego głównymi nauczycielami byli Jego Świątobliwość Dalajlama, Cienszab Serkong Rinpocze oraz Gesze Ngałang Dhargjej. Praktykując pod ich przewodnictwem ukończył główne odosobnienia medytacyjne w tradycji gelug.

Przez dziewięć lat dr Berzin był głównym tłumaczem dla Cienszaba Serkonga Rinpocze, towarzysząc mu w jego zagranicznych podróżach i ćwicząc się pod jego przewodnictwem by stać się samodzielnym nauczycielem buddyzmu. Służył czasami jako tłumacz dla J. Ś. Dalajlamy i zorganizował dla niego szereg międzynarodowych przedsięwzięć. Należała do nich tybetańska pomoc medyczna dla ofiar katastrofy w Czarnobylu, przygotowanie podstawowych tekstów buddyjskich w kolokwialnym języku mongolskim, by pomóc w odrodzeniu buddyzmu w Mongolii oraz zapoczątkowanie buddyjsko-muzułmańskiego dialogu na uniwersytetach świata islamskiego.

Od roku 1980 dr Berzin podróżował po całym świecie, wykładając na temat buddyzmu na uniwersytetach i w ośrodkach buddyjskich w ponad 70 krajach. Był jednym z pierwszych nauczających buddyzmu w świecie komunistycznym, w Ameryce Łacińskiej oraz w dużej części Afryki. Podczas swoich podróży konsekwentnie starał się demitologizować buddyzm i pokazywać praktyczne zastosowanie jego nauk w codziennym życiu.

Jako płodny autor i tłumacz, Dr Berzin wydał 17 książek, w tym Związek z nauczycielem duchowym, Przyjmowanie inicjacji Kalaczakry, Rozwijanie zrównoważonej wrażliwości oraz, razem z J. Ś. Dalajlamą, Mahamudra w tradycji gelug-kagju.

Z końcem 1998 roku dr Berzin wrócił na Zachód z blisko 30.000 stron przygotowanych przez siebie nieopublikowanych rękopisów książek, artykułów i przekładów, zapisów nauk wielkich mistrzów, które przełożył oraz notatek z wszystkich nauk, jakie otrzymał od owych mistrzów. Przeświadczony o pożytku, jaki te materiały mogą przynieść innym oraz zdecydowany uchronić je od zagubienia, nazwał je „Archiwami Berzina” i osiedlił się w Berlinie w Niemczech. Tutaj, zachęcony przez J. Ś. Dalajlamę, zabrał się za swobodne udostępnienie tego rozległego materiału światu poprzez internet w tak wielu językach, jak to tylko możliwe.

W ten sposób strona Archiwa Berzina pojawiła się w sieci w grudniu 2001 r. Rozrosły się o bieżące wykłady dra Berzina i obecnie (w 2015 roku) są dostępne w 21 językach. Dla wielu z nich, zwłaszcza dla sześciu języków świata islamu, jest to pionierska praca na tym polu. Obecna wersja tej strony internetowej (w 2021 roku w 32 językach) jest kolejnym krokiem trwającego całe życie zaangażowania dra Berzina w budowanie pomostu pomiędzy tradycyjnym światem buddyjskim a światem współczesnym. Przeprowadzając tym pomostem nauki buddyjskie i ukazując ich znaczenie we współczesnym życiu, uważa, że pomogą one we wnoszeniu emocjonalnej równowagi w świecie.

Top