Alexander berzin large

دکتر الکساندر برزین

دکتر الکساندر برزین (۱۹۴۴ـ تا کنون) مترجم آثار بودایی، معلم و متفکر است. او بیش از ۵۰ سال در مکتب بودیسم تجربه کسب کرده است. پس از دریافت مدرک دکتری از دانشگاه هاروارد او ۲۹ سال در هند زندگی کرد و تحت تعلیم بهترین استادان بودیسم تبتی زمان خود قرار گرفت. او موسس و نویسنده ارشیوهای برزین (Berzin Archives) و وب سایت مطالعه بودیسم (studybuddhism.com) است.    

Top