2

راه دست‌یافتن به روشنگری

روش خودسازی در بودیسم تبتی مراحل مشخص و طبقه‌بندی شده‌ای ارائه می‌کند. این مراحل لام‌ریم نام دارند. لام‌ریم به ما می‌آموزد که چگونه از وضعیت کنونی به مرحله بوداگونه دست یابیم.
Top