کمال تمرکز: دیاناپارامیتا

ذهن ما همه جاست. حتی وقتیکه فکر می‌کنیم بر چیزی متمرکز هستیم ذهن ما با پیام‌های متوالی که روی تلفن‌مان می‌آید یا با خیالاتی که برای آینده می‌بافیم تمرکزش را از دست می‌دهد. احساسات ما با فراز و نشیبشان مانع از تمرکز مداوم ما می‌شوند، بخصوص وقتیکه ذهن ما با اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌هایمان دست و پنجه نرم می‌کند. با کمال تمرکز، که با ثبات ذهنی و عاطفی همراه است، ما می‌توانیم از همه توانایی‌هایمان استفاده کنیم و در انجام هر کار مثبتی موفق شویم.

مقدمه

از شش رویکرد عمیق (کمال‌ها)، پنجمین آنها به تمرکز یا ثبات ذهنی می‌پردازد. ما از طریق تمرکز می‌توانیم بر هر چیزی، تا هر زمانی که بخواهیم متمرکز بمانیم، این باید با احساسات مثبت و درک عمیق همراه باشد. ذهن ما کاملاً از زیاده‌روی در سرگردانی ذهن، پرواز ذهن به علت احساسات آزاردهنده (بخصوص جذب شدن به آنچه علاقه‌مند است)، یا تنبلی ذهنی رها می‌شود. با ذهنی تیز انرژی‌ها‌مان متمرکز و رام می‌شوند و دیگر انرژی‌ها به طور وحشیانه درونمان حرکت نمی‌کنند. ما در سطح جسمانی و ذهنی احساساتی سعادتمندانه ـ توأم با آرامش ـ داریم. ما به طرزی شگفت‌آور شفافیت ذهن را احساس می‌کنیم، این زمانی اتفاق می‌افتد که از همه اندیشه‌هایی که تمرکزمان را به هم می‌زند یا احساسات غیراصلی خالی شده باشیم. اگر به این حالت برهنه، شفاف و سعادتمندانه وابسته نشده باشیم، می‌توانیم از آن برای کسب هر نوع هدف مثبتی که می‌خواهیم، استفاده کنیم.

روش‌های متفاوتی برای تقسیم‌بندی ثبات عمیق ذهنی وجود دارد ـ که عبارت‌اند از طبیعت، نوع و نقش آنها.

تقسیم‌بندی بر اساس طبیعت تمرکز

یکی از روش‌های تقسیم‌بندی حالت‌های متفاوت ثبات عمیق ذهنی بر مبنای ثبات سطح عمیق فردی است که آن حالت را دارد. ما می‌توانیم بین کمال تمرکز بر اساس موارد زیر تمایز قا‌ئل شویم:

  • یک فرد عادی ـ فردی که هنوز تشخیص غیرمفهومی خالی بودن (تهی بودن) را کسب نکرده است
  • کسی که از عادی بودن فراتر رفته-  یک موجود عالی مقام  (یک «آریا») که عاری از تشخیص غیرمفهومی تهی بودن است.  

کسانی که، کمی، تشخیص غیرمفهومی تهی بودن را تجربه کرده‌اند، و ذهنشان را از بعضی سطوح رویکردهای آزاردهنده رها کرده‌اند. این احتمال برای آنها کمتر از سایرین وجود دارد که نتوانند تمرکز عمیق را به خاطر احساسات آزاردهنده در زندگی روزانه پیاده کنند.

ویدئو: دکتر آلن والیس ـ «دامنه توجه و کودکان امروز»
برای خواندن زیرنویسها لطفاً روی آیکن «سی سی» که در گوشه سمت راست پایین صفحه ویدئو میباشد کلیلک کنید. برای عوض کردن زبان زیرنویس، لطفاً روی آیکن «تنظیمات» و پس آن روی «زیرنویسها» کلیلک کنید و زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تقسیم‌بندی‌ بر اساس نوع تمرکز

این تقسیم‌بندی به مواردی می‌پردازد که برای کسب آنها می‌کوشیم در حالیکه برای کسب ثبات عمیق ذهنی تلاش می‌کنیم.

  • شاماثها ـ حالت ثابت و ساکن ذهن است، که کاملاً از پرش و تنبلی به دور است، حالت هیجان‌انگیز و سعادت‌آمیز توأم با تناسب بدن و ذهن است. در این حالت فرد می‌تواند تا هر زمان که بخواهد بر روی حالت مثبت متمرکز بماند. این بر یک شیئ مشخص متمرکز است در عین حال که ذهن در حالت سازنده می‌باشد  ـ مثلاً تمرکز بر یک موجود محدود یا بر تعدادی از آنها در حالیکه نسبت به آنها شفقت دارید یا تمرکزتان توأم با آگاهی تؤام با تبعیض می‌باشد. 
  • ویپاشیانا ـ حالت مفهومی غیرمعمول ذهن است، که از پریدن و تنبلی به دور است و تجربه‌ای توأم با حالت هیجان سعادت‌آمیز که می‌تواند همه چیز را، همه جزئیات همه اشیاء را، به‌طور شفاف درک کند. این مثل تمرین شاماثهاست که ذهن بر یک شیئ خاص متمرکز است در همان حال در حالت سازنده‌ای مثل شفقت قرار دارد، در عین‌حال، ذهن نسبت به ویژگی‌های آن شیئ، مثل انواع رنجی که او متحمل می‌شود، بصیرت لازم را دارد.   
  • شاماثها و ویپاشیانا به‌عنوان یک جفت پیوسته ـ وقتیکه به یک حالت کامل شاماثها دست یافتیم، آنوقت آن را به حالت ویپاشیانا می‌پیوندیم. حالت واقعی ویپاشیانا در صورتی حاصل می‌شود که حالت شاماثها را کسب کرده باشیم. این جفت پیوسته احساسی سعادتمندانه به همراه دارند ـ احساسی از تناسب که بتوان بر جزئیات هر چه که می‌خواهیم ـ از جمله تشخیص وسیع و تشخیص ظریف همه آن جزئیات ـ متمرکز باشیم .    

تقسیم‌بندی‌ بر اساس نقشی که تمرکز ایفاء می‌کند

وقتیکه ثبات عمیق ذهنی را کسب کنیم، این، نتایج بسیاری به همراه خواهد آورد. اینها به نقشی ارجاع دارد که تمرکز ایفاء می‌کند. کارکرد تمرکز عبارت است از:

  • در این دوران زندگی بدن و ذهن ما را در حالتی سعادتمندانه قرار می‌دهد، حالتی که ما احساس فیزیکی و ذهنی سعادتمندانه‌ای داریم که توأم است با حالت موقت سکون احساسات آزاردهنده‌ای که در ماست 
  • ویژگی‌های‌ خوبی به همراه می‌آورد، اکتساباتی که همراه با تلاش برای رهایی است، از قبیل چشمانی فراتر از احساس عادی، آگاهی پیشرفته، قدرت تجلی، حالت‌های والایی از ثبات ذهنی ( دهیان‌ها) با آزادی موقت از احساساتی که با سرگردانی همراه‌اند و تخلیه احساسات آزاردهنده.
  • به ما کمک می‌کند تا به یاری موجوداتی که رنج می‌برند بشتابیم، یعنی یازده نوع افرادی که در ارتباط با انضباط اخلاقی و حفظ آن مورد بررسی قرار گرفتند.

خلاصه 

این همیشه مشهود نیست، اما ما باید برای انجام کارهای کوچکی مثل بستن بند کفش‌هایمان تمرکز داشته باشیم. بسیاری از ما می‌توانیم بر چیزهای پیچیده‌تر تمرکز کنیم و این مهارت‌ها را به‌طور کامل به‌دست آوریم تا به اهداف معنوی‌مان برسیم. ثبات ذهنی و تمرکز ما وقتیکه با رویکرد عمیق همراه می‌شود و از هدف بودهیچیتا نیرو می‌گیرد می‌تواند ما را به روشنگری برساند.

Top