واقعگرایی: اساس راه بودایی و اهداف آن

پس از آنکه شاکیامونی بودا به روشنگری دست یافت، اولین آموزه‌ای که ارائه کرد چهار حقیقت ناب بود. او در سراسر زندگی‌اش نشان داد که چگونه به‌کار بردن این چهار مورد برای رشد معنوی به شناخت و تجزیه تحلیل رویکرد بودایی از واقعیت (دو حقیقت) و درک صحیح از مقصد نهایی و روش‌های رسیدن به آنجا (سه گوهر ارزشمند) نیاز دارد. عالیجناب دالایی لاما در یک بیت کوتاه، رابطه عمیق بین این جنبه‌های عالی را بیان می‌کند. تجزیه و تحلیل این بیت نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تلفیق و تأمل بر آموزه‌های بودایی به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یافت.

Top