Realizm: Podstawa buddyjskiej ścieżki i celów

W pierwszych naukach, jakie wygłosił po osiągnięciu oświecenia, Budda Siakjamuni nauczał Czterech Szlachetnych Prawd. Resztę swego życia spędził ukazując, że zastosowanie tych czterech do duchowego rozwoju wymaga wiedzy i analizy buddyjskiego punktu widzenia na rzeczywistość (dwóch prawd) oraz jasnego zrozumienia ostatecznego celu drogi, jak również środków by tam dotrzeć (Trzy Szlachetne Klejnoty). W jednym krótkim wersie Jego Świątobliwość Dalajlama ukazuje głęboki związek pomiędzy tymi zasadniczymi aspektami. Analiza tego wersu wskazuje jak rozmyślać nad naukami i dochodzić do ważnych wniosków łącząc kluczowe nauki buddyjskie.

Top