ຄວາມເປັນຈິງ: ພື້ນຖານສຳລັບເສັ້ນທາງປະຕິບັດປະຕິບັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາ

ພຣະສາກະຍະມຸນີພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສອນເລື່ອງອະຣິຍະສັດສີ່ໃນຄຳສອນທຳອິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຫຼັງຈາກຕັດສະຮູ້. ຊ່ວງເວລາທີ່ເຫຼືອຂອງຊີວິດ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນຳທັງສີ່ນີ້ໄປໃຊ້ກັບການເຕີບໃຫຍ່ທາງສາສະໜານັ້ນຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້ ແລະ ການວິເຄາະມຸມມອງທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາຂອງຄວາມເປັນຈິງ (ຄວາມຈິງທັງສອງ) ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປາຍທາງສຸດທ້າຍ ແລະ ວິທີທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ (ພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ). ໃນກອນໜຶ່ງສັ້ນໆ, ອົງພຣະດາໄລລາມະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນອັນເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງປະເດັນສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້. ການວິເຄາະກອນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕຶກຕອງ ແລະ ບັນລຸຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ສຳຄັນໂດຍການຮວມເອົາຄຳສອນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາທີ່ສຳຄັນ.

Top