2

ຫົນທາງສູ່ການຕັດສະຮູ້

ເສັ້ນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາທິເບດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິຮູບຕົນເອງຈະເປັນໄປຕາມບາດກ້າວທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີຮູບແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ ລຳ-ຣິມ, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການກ້າວຈາກສະພາບໃນປະຈຸບັນສູ່ພາວະຄວາມເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
Top